Fantastische spiegels

We hebben allemaal de behoefte om gezien, gehoord en begrepen te worden. Effectief communiceren met de ander vraagt van ons dat we weten wat we willen, dat we oprecht zijn in onze boodschap en dat we aansluiten bij wat de ander nodig heeft om ons te kunnen begrijpen. 

Mensen communiceren door middel van taal. Maar wij communiceren ook veel met ons lichaam en onze energie. Soms is dat wat we van buiten laten zien, niet in overeenstemming met wat we van binnen werkelijk voelen. Dit heeft te maken met hoe we de werkelijkheid interpreteren. Deze interpretaties roepen gevoelens en reacties op, die ons gedrag bepalen. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust. En realiseren we ons dus niet welke invloed dit heeft op het contact met de ander. 

Een hond of paard kent geen taal en heeft geen boodschap aan goede bedoelingen of intenties. Zij communiceren met lichaamstaal en energie. Honden en paarden voelen feilloos aan of dat wat je laat zien klopt met wat er van binnen bij je speelt. Hierop reageren zij. Je kunt hen niet bedotten, hoe hard je ook je best doet om door uiterlijk gedrag te verbloemen dat je je van binnen onzeker, gespannen, ongeduldig of gefrustreerd voelt. Als jij zuiver en duidelijk bent in de communicatie naar een hond of paard, zullen zij hun best doen om te begrijpen wat je van hen wilt. Er onstaat verbinding en samenwerking. Bij mensen werkt het precies zo. 

Honden en paarden zijn daarom fantastische spiegels. Zij geven jou op een eerlijke manier feedback op de non-verbale signalen die jij uitzendt. Zij oordelen hier niet over. Er is wat er is. Honden en paarden leven volledig in het hier en nu. Zij worden niet gehinderd door het verleden en houden zich niet bezig met de toekomst.

Met de ervaringen in het contact met de hond of het paard, maken we samen de vertaalslag naar het contact met mensen. We kijken waar jij deze ervaringen tegenkomt, prive of in je werk. Jij bepaalt waar je anders mee om wilt gaan en hoe je dat kunt doen. Wil je dit nieuwe gedrag oefenen? Honden en paarden geven je daarvoor graag alle ruimte. 

Wil jij eens onderzoeken hoe jij communiceert? Durf jij het aan om eens in deze spiegel te kijken? Als je een afspraak wilt maken voor een persoonlijke coachsessie, neem dan contact met me op.

Als je belangstelling hebt om eens aan een workshop deel te nemen, kijk dan hier en kijk bij workshops/agenda voor data.