Stil staan bij persoonlijke ontwikkeling

In de afgelopen jaren heb ik vele mensen mogen helpen bij het vinden van antwoorden op hun levensvragen. Hoewel de persoonlijke verhalen altijd verschillen en de omstandigheden divers zijn, is er sprake van een sterke overeenkomst tussen al die mensen. Het zijn zonder uitzondering mensen die belang hechten aan hun eigen ontwikkeling en die bereid zijn te investeren in persoonlijke groei. Het zijn mensen die niet willen blijven hangen in de problemen van het moment, maar die op een positieve manier verder willen met hun leven.

Directe aanleidingen

Vaak zijn er concrete omstandigheden die de aanleiding zijn om hulp te zoeken. Mensen hebben problemen op het werk, zijn bang om hun baan te verliezen of overwerkt te raken, ervaren (te) veel stress en hebben moeite dit af te bouwen. Ze herkennen zichzelf niet meer, reageren steeds vaker geprikkeld en geïrriteerd – ook of juist zonder dat de omstandigheden daar aanleiding toe geven - en belanden in conflicten, met hun partner thuis of met collega’s of leidinggevenden op het werk. Mensen verliezen hun energie, komen nergens meer aan toe, vinden hun werk en leven niet leuk meer en willen iets anders maar weten niet wat. In al die gevallen kan coaching helpen om de impasse te doorbreken en concrete stappen te zetten om bestaande patronen te doorbreken en nieuwe wegen te zoeken.

Indirecte opbrengst

In de coaching gaan we samen op zoek naar je passie en talenten, je krachten en valkuilen. In die zelfkennis schuilt ook je grootste kracht; doordat je jezelf steeds beter leert kennen én accepteren, leer je ook beter omgaan met je eigen mogelijkheden en beperkingen. De grootste opbrengst van dit leerproces is echter indirect; doordat je zelf het heft in handen neemt, nemen je zelfvertrouwen en gemoedsrust toe waardoor je steeds duidelijker je eigen energie en passie ervaart. Dit geeft je de kracht om je eigen leven vorm te geven!

Mensen die je voorgingen zeggen....

Enigszins sceptisch en niet wetende wat me te wachten stond, ging ik naar mijn coachingssessie met paard. Nog niet wetende dat het een van de meest bijzondere momenten in mijn leven zou worden.

Het paard liet mij mijn kernkwaliteiten voelen, en dan letterlijk voelen. Het gaat om focus en energie. Mijn energie, die de mooiste dingen teweeg bracht bij het paard. Mijn enthousiasme maakt het paard enthousiast. Ik werd door het paard uitgedaagd en gestimuleerd en andersom ook. Maar wel met dien verstande dat het paard altijd voor zichzelf kiest, als hij niet meer wil of niet meer wordt uitgedaagd. Het ging hier niet om aangeleerde kunstjes, maar om kwaliteiten die ik van nature heb. En waarvan ik niet wist dat dat zo was. Maar nu wel, geen twijfel meer mogelijk. Het paard heeft mij laten voelen wie ik werkelijk ben, de basis, dat ik er mag zijn en waartoe ik in staat ben. Deze sessie heeft mij tot tranen toe geroerd en heeft veel vragen en onzekerheden weggenomen. Bedankt voor de unieke sessie.

"Opgelucht, luchtiger, lucht

Na de incubatietijd van drie maanden is mijn ervaring spiegelen met paarden door Margareth en Benno voor mij een opluchting. Ik heb meer lucht gekregen, omdat Margareth precies mijn pijnpunt wist te vinden. Zij raakt dit niet alleen aan, maar laat het er zijn en laat jou er niet mee zitten. Laat jou er zijn, gezien worden. Iedereen wil gezien worden. Ik word gezien. Ik probeer na de coaching minder het woord 'moeten' te gebruiken. Ik mag of wil. De kracht van Margareth zit in wat ze ziet, zegt en laat voelen, maar je voelt je bij haar niet verloren. Ze laat je het kleine kind omhelzen en leert je 'als een moeder'opnieuw opstaan. Vallen is dan niet erg meer. Want daarna raapt ze je ook weer op. Nazorg heet dat. Ontroerende sessie, gaat dit ervaren. Wees niet bang voor je eigen angst en zeker niet voor de spiegel van wat het paard je kan geven! Bijzonder en blijvend.

"Het was een plezierige confrontatie, de sessie spiegelen met honden. Confronterend ook, omdat ik van de hond niets gedaan kreeg, zolang ik geen werkelijk contact met haar maakte. En met mijzelf. Aanvankelijk had ik geen flauw idee hoe ik de eerste opdracht uit moest voeren, hoe ik me naar de hond toe moest gedragen. Door een subtiele aanwijzing van de coach, viel bij mij het kwartje: ik zit weer in mijn hoofd en schiet daardoor in de commandomodus. Ik zou het als hond ook niet pikken! Toen ik dat besefte begon ik er lol in te krihgen en kreeg ik voor elkaar wat ik wilde".

"Als coach heb ik als warm, respectvol en helder ervaren. Iemand die vertrouwen geeft. Yurajh is een heerlijke hond, die graag mee wil werken als ik bij mijzelf was en rust had. Jullie samen hebben mij op een hele vriendelijke, maar heldere manier laten zien, waar ik in mijn leven en werk tegenaan loop. De gesprekken en oefeningen en de vertaling daarvan, hebben me geraakt en wel zo dat ik nog dagen daarna me bewust was dat ik een keuze heb: er iets mee gaan doen of het het laten. Ik heb besloten om verder te werken aan de onderwerpen, die naar boven kwamen en dat voelt goed! Margareth en Yurajh, heel erg bedankt!".

"De sessie 'Spiegelen met paarden' heeft mij op verschillende fronten inzicht gegeven over mijzelf, mijn gedrag, gedachten en gevoelens. In mijn dagelijks leven kan ik mijzelf behoorlijk wegcijferen ten opzichte van andere mensen. Het paard maakte mij dit duidelijk. Ik wilde het paard aaien, waarop hij zijn hoofd helemaal naar beneden liet hangen. Ik reageerde hierop door te zeggen dat hij nou ook niet zo diep zijn hoofd voor mij hoefde te laten hangen. Margareth liet mij inzien dat ik mijzelf dit cadeau mocht gunnen. Het paard gaf aan dat hij graag door mij geaaid wilde worden en het mij gemakkelijker wilde maken. Ik kijk terug op een mooie en leerzame dag en raad iedereen aan dit zelf te gaan ervaren'.

"De workshop 'Spiegelen met honden' heeft mij veel duidelijkheid gebracht over mijn eigen persoonlijk leiderschap en wat ik hierin nog te doen heb. Het werd mij duidelijk dat ik veel op mijn wil doe en dat dit niet de weg is. Margareth en karin zijn mensen die op een heldere en vriendelijke manier kunnen confronteren op zodanige wijze dat het leuk is en dat zaken toch duidelijk worden. De honden waren geweldig, echt lieve honden met een eigen wil. Dank jullie wel dames voor deze geweldige dag!".