Communiceren in stijl

Het is maandagmorgen. De tweewekelijkse teamvergadering begint. Manager Jose komt binnen stormen, druk gebarend, een grap hier, een grol daar en een heel verhaal over haar weekend. Hein duikt dieper weg in zijn stoel, kijkt naar de grond en vraagt zich af hoe hij straks helder moet maken wat er allemaal nodig is voor zijn project. Els zucht en denkt: 'kom op, laten we starten en snel de agendapunten afwerken. Dan kan ik tenminste verder met het echte werk'. Hans schenkt ondertussen koffie en informeert bij collega's hoe het weekend is geweest. De sfeer tijdens de teamvergaderingen komt steeds vaker onder druk te staan.

Ieder heeft zijn eigen stijl van communiceren.

Ieder mens heeft een voorkeursstijl van communiceren. Wanneer je je daar niet van bewust bent, is dat de stijl die je automatisch inzet. Manager Jose is duidelijk aanwezig, in woorden en lichaamstaal. Haar verhalen zijn groot en zij lardeert ze graag met een grap. Grondige analyses boeien haar niet zo. Waardering voor haar ideeen stelt ze erg op prijs. Hein daarentegen spreekt vaak met zachte stem, gebruikt nauwelijks lichaamstaal en heeft behoefte aan veel feiten, voordat hij een beslissing neemt. Hij werkt het liefst op de achtergrond en is serieus en precies.

Els houdt van doorpakken en niet zeuren. Reageren doet ze kort en krachtig, nee is nee, punt.Praten over gevoelens hoort niet thuis op het werk. Zij stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen. Ze heeft een grondige hekel aan tijdverspilling. Ze werkt zeer doelgericht. En Hans wil graag eerst de relatie bevestigen, voordat hij overgaat tot de zakelijke orde van de dag. Hij vindt het vaak moeilijk om een verzoek te weigeren, zelfs als dat verzoek zijn eigen belangen in gevaar brengt. Hij is gericht op samenwerking en onplezierige informatie brengen vindt hij lastig.

Communiceren kun je leren.

Deze verschillende stijlen botsen vaak met elkaar. Mensen als Hein voelen zich nogal eens overdonderd door de communicatie stijl, zoals Jose die hanteert. Mensen als Jose worden ongeduldig van iemand, die in details treedt. Iemand als Els snpat niet waarom een collega gekrenkt reageert op haar nee. Zij bedoelt er immers niets persoonlijks mee. Ze wil gewoon duidelijk zijn en efficient werken. 

Door te ontdekken welke voorkeursstijl jij gebruikt en door de voorkeursstijl van de ander te leren herkennen, ervaar je dat het mogelijk is om aan te sluiten bij wat de ander nodig heeft. Ieder mens kan leren schakelen tussen de verschillende communicatiestijlen. Zo vergroot je je invloed in gesprekken met collega's, vrienden en klanten. En help je misvattingen en frustratie te verminderen.