Communicatiestijlen ontwikkelen


Communiceren in stijl

Het is maandagmorgen. De tweewekelijkse teamvergadering begint. Manager Jose komt binnen stormen, druk gebarend, een grap hier, een grol daar en een heel verhaal over haar weekend. Hein duikt dieper weg in zijn stoel, kijkt naar de grond en vraagt zich af hoe hij straks helder moet maken wat er allemaal nodig is voor zijn project. Els zucht en denkt: 'kom op, laten we starten en snel de agendapunten afwerken. Dan kan ik tenminste verder met het echte werk'. Hans schenkt ondertussen koffie en informeert bij collega's hoe het weekend is geweest. De sfeer tijdens de teamvergaderingen komt steeds vaker onder druk te staan.